Камбанките или още kампанулите са род от семейство Campanulacea

Градина: София
Сезон: Лято

Камбанките или още kампанулите са род от семейство Campanulacea
Род Campanula обхваща около 300 вида едно-, дву- и многогодишни растения, с период на цъфтеж от края на май до септември. Ботаническото име на рода идва от италианското „campana” - камбана, описваща формата на цвета. Среща се в Европа, Средиземноморието, Средна Азия и някои части на Северна Америка.