Hypericum Calycinum L.

Градина: Всички градини

Hypericum Calycinum L.
Чашковидната звъника (Hypericum Calycinum L.) е многогодишно вечнозелено храстче. Обитава сенчести долове и речни брегове. Видът е защитен, съгласно ЗБР. Естественото й местообитание у нас е в Странджа. Сега цъфти в колекциите на Университетски Ботанически градини.