Paphiopedilum insigne (Wall.ex Lindl.)Pfitzer

Градина: София

Paphiopedilum insigne (Wall.ex Lindl.)Pfitzer
Paphiopedilum insigne (Wall.ex Lindl.)Pfitzer-тoва е забележителната Венерина пантофка. Орхидеите от род  Paphiopedilumса разпространени в тропичните и субтропични климатични зони на Азия и Океания.Най-голямо разнообразие на видове има на п-в Индокитай и на о-в Калимантан.Обитават каменисти или песъкливи терени, или са в основата на стволовете на дърветата. В момента цъфти в УБГ – София.